Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
29.05.2020

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати

Финансови новини
 
Брутният външен дълг на страната е 33.5 млрд. евро Брутният външен дълг на ...
 Българска народна банка - София 

 
Над 10 000 безработни ще получат обезщетенията си за април на 29 ...
 Национален осигурителен институт - София 

 
Приходите от пътни такси рязко са спаднали в коронакризата Рязък спад са ...
 Министерство на регионалното развитие и благоустройството - София 

Общи събрания
 
Елана Агрокредит АД-София (0EA) Уведомление за важни решения, взети от ОСА на ...
 Елана агрокредит АД - София 

 
Елана Агрокредит АД-София (0EA) На проведено редовно ОСА от 28.05.2020 г. на ...
 Елана агрокредит АД - София 

 
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София представи ...
 Агроенерджи инвест АДСИЦ - София 

 
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София (6A7) В БФБ АД са постъпили материали за ...
 Агроенерджи инвест АДСИЦ - София 

 
Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив (6AG) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане ...
 Агро финанс АДСИЦ - Пловдив 

 
Агроенерджи АДСИЦ-София (AS5) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на ...
 Агроенерджи АДСИЦ - София 

 
ТК-ХОЛД АД-София (T24) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на ...
 ТК ХОЛД АД - София 

Дружества новини
 
Службите с акции срещу МОСВ и "Приста ойл" на Пламен Бобоков Спецакция е ...
 Приста Ойл Холдинг ЕАД - София  Монбат АД - София 

 
Държавните бензиностанции ще се строят с кредити и частни инвестиции Веригата ...
 Министерство на икономиката - София 

 
Кризата заличи 600 млн. лв. от парите за втора пенсия Безпрецедентно ...
 Пенсионно осигурително дружество Бъдеще АД - София  Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД - София 

 
Отличиха най-добрите компании в застрахователния сектор у нас за 2019 ...
 Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс ООД - София  Алианц България Живот Застрахователно акционерно дружество АД - София  Амарант България ООД - София  Булстрад Виена иншурънс груп ЗАД АД - София  Застрахователно акционерно дружество ОЗК - застраховане АД - София  Ес Ди Ай Груп ООД - София 

 
Имот 70 дка в лесопарк "Росенец" се продава за 45.2 млн. лв. Парцел от близо ...
 Атиа резорт ЕАД - София  Община Бургас - Бургас 

 
Eldrive ще изгражда станции за електромобили в обектите на OMV Българската ...
 ОМВ България ООД - София  Елдрайв Чарджинг ЕАД - София 

 
Градус увеличава нетната печалба за първото тримесечие до над 17 млн. ...
 Градус АД - Стара Загора 

 
Технологичната компания Stripe влиза и в България Технологичната компания ...
 Камара на професионалните оценители - София 

Разкриване на информация
 
Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 на КФН, на ...
 Първа инвестиционна банка АД - София  Софарма АД - София 

 
Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9N) Захарни заводи АД-Горна Оряховица ...
 Захарни заводи АД - Горна Оряховица 

 
Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД-Стара Загора представи тримесечен ...
 Градус АД - Стара Загора 

 
Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София публикува Годишен отчет на ...
 Синтетика АД - София 

 
Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма Трейдинг АД уведомява за постигнати ...
 Софарма трейдинг АД - София 

 
ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение България АД-София ...
 ЧЕЗ Разпределение България АД - София 

 
Софарма трейдинг АД-София (SO5) Софарма трейдинг АД-София представи тримесечен ...
 Софарма трейдинг АД - София 

 
Със свое решение от 26.05.2020 г., Националната комисия по корпоративно ...
 Българска фондова борса АД - София 

 
Астера I ЕАД-Варна (7A3S) Астера I ЕАД с ЕИК 103872649, представя Документ за ...
 Астера І ЕАД - Варна 

 
Астера I ЕАД-Варна (7A3S) Уведомление за взети решения на проведено на ...
 Астера І ЕАД - Варна 

 
ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД ...
 ЧЕЗ Разпределение България АД - София 

 
Елана Агрокредит АД-София (0EA) На проведено на 28.05.2020 г. ОСА на Елана ...
 Елана агрокредит АД - София 

 
Стара планина Холд АД-София (5SR) Стара планина Холд АД-София представи ...
 Стара планина Холд АД - София 

 
ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) ЧЕЗ Разпределение България АД-София ...
 ЧЕЗ Разпределение България АД - София 

 
М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) На основание чл. 75, ал. 2 във връзка с чл. 75, ...
 М Сат Кейбъл ЕАД - София 

 
М САТ Кейбъл ЕАД - София (MCJ1) Във връзка с получено уведомление относно ...
 М Сат Кейбъл ЕАД - София 

 
Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на публикацията / ...
 М Сат Кейбъл ЕАД - София 

 
М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) В БФБ е постъпила информация от М САТ Кейбъл ...
 М Сат Кейбъл ЕАД - София 

 
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № ...
 Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД - София 

 
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3) ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София представи ...
 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 

 
Булгарплод-София АД-София (BULA) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по ...
 Булгарплод София АД - София 

 
Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Захарни заводи АД-Горна Оряховица ...
 Захарни заводи АД - Горна Оряховица 

 
Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Би Джи Ай Груп АД-София публикува Годишен ...
 Би Джи Ай Груп АД - София 

 
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) Български Транспортен Холдинг ...
 Български транспортен холдинг АД - Пловдив