БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 20.06.2019

 
20.06.2019 - Всички пазари

Оборот: 79 439.92 BGN
Търгувани дружества: 36

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6BMA [BMREIT]Фонд имоти АДСИЦ - София15 620343.64
3Z3 [HLEV]Златен лев холдинг АД - София10 0995 352.47
GR6 Градус АД - Стара Загора5 50010 059.50
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София3 4556 979.10
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София2 0003 030.00
5DOV [DOVUHL]Доверие - Обединен холдинг АД - София1 2753 850.50
5MR [MOMKR]Момина крепост АД - Велико Търново1 0003 120.00
BSO Българска фондова борса АД - София9004 624.20
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София6441 188.82
6AB [ALB]Албена АД - Оброчище54523 518.93
A4L Алтерко АД - София400920.00
5SR [CENHL]Стара планина Холд АД - София2501 417.50
5PET [PET]Петрол АД - Ловеч244195.20
SKK Сирма груп холдинг АД - София200135.00
4I8 [HIKA]Индустриален капитал - холдинг АД - София200448.00
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София150982.50
4ID [IHLBL]Индустриален холдинг България АД - София125126.25
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София9595.00
57B [BTH]Булгартабак холдинг АД - София89757.75
6AM [ALUM]Алкомет АД - Шумен82902.00
T43 [ZHBG]Зърнени храни България АД - София7918.17
4HS [HSOF]Холдинг Света София АД - София75270.00
5V2 [HVAR]Холдинг Варна АД - Варна742 873.94
6N3 [HNVEK]Холдинг Нов век АД - София50747.50
58E [EMPI]Химснаб България АД - София501 900.00
0SP Спиди АД - София502 550.00
T24 [TCH]ТК ХОЛД АД - София5080.00
3JR [SFARM]Софарма АД - София49166.65
4PX [GAGBT]Юрий Гагарин АД - Пловдив40392.00
5Y1 [BULSTH]Ютекс холдинг АД - София2550.00
ROX БТФ Expat Romania BET UCITS ETF ФОНД - София2526.23
6S7 [PETHL]Синергон холдинг АД - София2524.38
5BA [BHC]Българска холдингова компания АД - София2517.50
4HY [HIDPN]Хидропневмотехника АД - Казанлък231 840.00
3NB [NEOH]Неохим АД - Димитровград9232.20
EHN Синтетика АД - София5205.00