БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 13.08.2020

 
13.08.2020 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент