БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 12.09.2019

 
12.09.2019 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент