БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 21.10.2021

 
21.10.2021 - beam Акции

Оборот: 43 278.58 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
BDT Биодит АД - София15 91824 720.65
SIN Син Карс Индъстри АД - София8 34810 752.22
IMP1 ИмПулс I6 3007 805.70