БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 01.02.2023

 
01.02.2023 - beam Акции

Оборот: 51 765.11 BGN
Търгувани дружества: 6