Кратък фирмен профил

Търговия 99 АД - Разград


Контакти

Разград, 7200
ул. В. Левски 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 116047020
Капитал (лв.): 75 780
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 01.02.2023 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с xранителни и неxранителни стоки в страната и в чужбина, обществено xранене, организиране производство на стоки самостоятелно или с участие на други стокопроизводители, търговски услуги, реклама, туризъм и xотелиерство, търговия със селскостопанска продукция, посредническа дейност, подготовка кадри и извършване на всякакъв вид дейности незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
29.10.2010: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.10.2010: Търговия-99 АД - Разград свиква Извънредно общо събрание на...
17.03.2010: Търговия-99 АД - Разград свиква Годишно общо събрание на...
14.08.2009: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.06.2009: Търговия-99 АД - Разград свиква Извънредно общо събрание на...
08.06.2009: Търговия-99 АД - Разград свиква Извънредно общо събрание на...
07.05.2009: Търговия-99 АД - Разград свиква Извънредно общо събрание на...
28.04.2009: Търговия-99 АД - Разград свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2007: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.02.2007: Съветът на директорите на "Търговия - 99" - АД, Разград, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 623 пъти
[2016: 559, 2015: 54, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 261, 2011: 204, ... ]