Кратък фирмен профил

Кариера Драгоево АД - Лозево


Контакти

Лозево, 9746
ул. Август Попов 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127503475
Капитал (лв.): 58 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Общи събрания: Последно - 19.08.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, превозни и спедиционни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; външнотърговски сделки; отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи. експлоатация, добив и продажба на инертни материали в страната и чужбина. лоатация, добив и продажба на инертни материали в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
13.01.2006: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.04.2005: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262...
01.04.2005: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262...
25.01.2005: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 с...
03.12.2004: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.12.2004: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.01.2003: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
11.07.2002: В строителството на автомагистрала Гюргево-Букурещ ще участва...
14.06.2002: Съветът на директорите на "Кариера Драгоево" - АД, с. Драгоево,...
12.10.2001: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 680 пъти
[2016: 349, 2015: 33, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 153, 2011: 25, ... ]