Кратък фирмен профил

Алкомет АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
Втора индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 837066358
Капитал (лв.): 17 952 959
 
 
 

Отрасъл: Производство на алуминий и алуминиеви сплави
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.06.2021 
Предмет на дейност: Производство на алуминиев прокат, изделия от алуминий и алуминиеви сплави, проучвателна и проектанска дейност, услуги за населението, търговия в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 73   стр.    
11.06.2021: Алкомет АД-Шумен (ALCM) На проведено редовно ОСА от 09.06.2021...
10.06.2021: Алкомет се насочва към производството на автомобилни...
10.06.2021: Алкомет АД-Шумен (ALCM) На проведено редовно ОСА от 09.06.2021...
03.06.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
31.05.2021: Алкомет АД-Шумен (ALCM) Алкомет АД-Шумен представи тримесечен...
11.05.2021: Алкомет увеличава приходите през първото тримесечие Българският...
07.05.2021: Алкомет АД-Шумен (ALCM) Алкомет АД-Шумен представи тримесечен...
07.05.2021: Алкомет АД-Шумен (ALCM) Алкомет АД-Шумен (ALCM) свиква редовно...
02.04.2021: "Алкомет" отчита загуба за 2020 г. заради по-високи...
02.04.2021: Алкомет АД-Шумен (ALCM) Алкомет АД-Шумен публикува Годишен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 622 пъти
[2016: 2 825, 2015: 425, 2014: 295, 2013: 590, 2012: 1 426, 2011: 1 089, ... ]