Кратък фирмен профил

Булсер АД - София


Контакти

София, 1528
ул. Поручик Христо Топракчиев 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130010275
Капитал (лв.): 8 400 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Текстилна промишленост, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
02.09.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.08.2010: Булсер АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
15.10.2008: Булсер АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
09.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.07.2007: На проведено ОСА от 23.06.2007 год. на Нитекс-50 АД-София /NITX/...
26.01.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.05.2006: Съветът на директорите на "Булсер" - АД, София, на основание чл....
01.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 116 пъти
[2016: 350, 2015: 100, 2014: 72, 2013: 144, 2012: 267, 2011: 73, ... ]