Кратък фирмен профил

Електроразпределение Юг ЕАД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Христо Г. Данов 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115552190
Капитал (лв.): 1 564 000
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Прeнос на електроенергия
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 11.06.2012 
Предмет на дейност: Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел снабдяване на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на дружеството (ЕРМ) на територията, на която извършва своята дейност при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност на съответната територия, на територията, обхваната от ЕРМ, дружеството осигурява: разпределение на електрическа енергия за целите на снабдяване на потребителите, които са присъединени към ЕРМ, управление на ЕРМ, поддържане на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитие на ЕРМ в съответствие с перспективите за икономическото развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия, други услуги за потребителите, свързани с електрическата енергия.
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
11.12.2019: EВН влага 4 млн. лв. в модерен център за управление на...
22.10.2019: ЕСО и трите електроразпределителни дружества са готови за...
04.10.2019: КЕВР започва проверки на трите ЕРП-та за зимния сезон Със...
09.08.2019: Търговец на свободния пазар поиска „Електроразпределение Юг“ да...
19.10.2018: Пловдив ще се сдобие с нова електрическа подстанция за 11.6 млн....
05.07.2018: Най-голямата болница в Пловдив може да остане без ток от 9...
04.12.2017: Фирмата, сочена за купувач на ЧЕЗ, отстранена от пазара на ток...
07.06.2017: Електроразпределение Юг е инвестирала 14,5% повече средства от...
22.05.2017: "EVN България електроразпределение" се преименува на...
22.05.2017: "Електроразпределение Юг" е новото име на "EВН България...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 725 пъти
[2016: 695, 2015: 166, 2014: 168, 2013: 336, 2012: 690, 2011: 815, ... ]