Кратък фирмен профил

Буковец-Твърдица-2000 АД - Твърдица


Контакти

Твърдица, 8890
ул. Хан Аспарух 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119517781
Капитал (лв.): 118 000
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Общи събрания: Последно - 16.08.2019 
Предмет на дейност: Дърводобив, преработка на дървесина и метали, рекламни, информационни, програмни услуги, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, животновъдство, рибовъдство, туризъм, ловен и друг, xотелиерство, ловно стопанска дейност, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, внос, износ, реекспорт, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения, без материален добив, както и всяка друга дейнос
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.12.2009: Буковец-Твърдица-2000 АД - Твърдица свиква Извънредно общо...
04.08.2009: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
07.07.2009: Буковец-Твърдица-2000 АД - Твърдица свиква Годишно общо събрание...
07.07.2009: Буковец-Твърдица-2000 АД - Твърдица свиква Годишно общо събрание...
21.12.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
02.03.2006: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
24.02.2006: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
18.10.2005: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.07.2005: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.03.2005: Съветът на директорите на "Буковец - Твърдица 2000" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 458 пъти
[2016: 131, 2015: 17, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 94, 2011: 40, ... ]