Кратък фирмен профил

Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
ул. Македония 49
тел.: 0722/66065,66062, 66066,66413
факс: 0722/66068
e-mail: mbal_samokov@abv.bg
WEB-site: http://www.mbal-samokov.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000770086
ИН по ДДС: BG000770086
Фирмено дело: 1775/2000
Брой служители: 256 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 3 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 5 539 (2018)
ДМА (хил. лв.): 2 084 (2015)
Капитал (лв.): 3 781 287
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 16.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2017

05.03.2012: В „МБАЛ-Самоков” ЕООД на 27 февруари успешно премина контролен...
10.05.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.04.2003: "МБАЛ - Самоков" - ЕООД, Самоков, на основание чл. 150 ТЗ...
01.06.2001: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.03.2001: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...

 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 347 пъти
[2016: 2 149, 2015: 17, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 109, 2011: 13, ... ]