Кратък фирмен профил

2 плюс - Пловдив ООД - Пловдив [Ликвидация]


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Перущица 2, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825308825
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и компенсационни операции, маркетингова, инженерингова, строителна, туристическа, транспортна, рекламна, сервизна и преводаческа дейност, производство, изкупуване, преработка и реализация на суровини, материали, полуфабрикати, готови изделия, изграждане и експлоатация на малки и средни обекти на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, търговията, услугите, общественото хранене, туризма и отдиха, организиране на дейности за развитие и подпомагане на личната и частната инициатива в тези сфери на стопанска дейност, представителство, посредничество, комисионна дейност, всякаква дейност, незабранена със закон
 

26.09.2000: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
27.12.1996: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 088 пъти
[2016: 352, 2015: 44, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 209, 2011: 106, ... ]