Кратък фирмен профил

САФ Магелан АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Тинтява 17 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130542972
Капитал (лв.): 1 716 330
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други хранителни продукти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.08.2019 
Предмет на дейност: Отдаване под наем на открити и закрити търговски, складови, хладилни и други площи, материални активи, техника и транспортни средства, организиране на търгове и тържищна дейност с риба и други стоки, складови и лицензионни сделки, рекламна, информационна, програмна и консултантска дейност и всякакви незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
01.07.2019: САФ Магелан АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
27.06.2017: САФ Магелан АД-София (6S2) На проведено редовно ОСА от...
22.05.2017: САФ Магелан АД-София (6S2) В БФБ-София АД са постъпили...
06.07.2016: САФ Магелан АД-София (6S2) На проведено ОСА от 30.06.2016 год....
18.05.2016: САФ Магелан АД-София (6S2) В БФБ-София АД са постъпили...
22.07.2015: САФ Магелан АД-София (6S2) На проведено ОСА от 18.07.2015 г. на...
08.06.2015: САФ Магелан АД-София (6S2) В БФБ-София АД са постъпили...
03.07.2014: САФ Магелан АД-София (6S2) На проведено ОСА от 28.06.2014 год....
21.05.2014: САФ Магелан АД-София (6S2) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 965 пъти
[2016: 450, 2015: 111, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 331, 2011: 456, ... ]