Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2019 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1544   стр.    
09.07.2019: БФБ АД уведомява, че са публикувани тримесечни бюлетини със...
02.07.2019: "Монбат" ще изплати по 10 ст. дивидент на акция Производителят...
02.07.2019: Българската фондова борса (БФБ) е партньор на Българска...
28.06.2019: Голф комплексът до Елин Пелин има нов собственик Гoлф и cпa...
25.06.2019: БФБ внедри най-новото технологично поколение на платформата...
25.06.2019: Българската фондова борса (БФБ) успешно внедри и от днес вече...
25.06.2019: Българска фондова борса АД-София (BSO) На проведено редовно ОСА...
25.06.2019: Българска фондова борса е единствената в Източна Европа, която...
21.06.2019: "Телелинк" се насочва към продажбата на акции на БФБ От цялата...
21.06.2019: Представители на над 30 най-динамични малки и средни компании...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 072 пъти
[2016: 2 730, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]