Регулирана информацияФинансови отчети 
На 7.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Приложения към годишния финансов отчет
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 1.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет към 31.12.2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София
 Отчет за финансово-икономическото състояние на Агролеспроект ЕООД - София за четвърто тримесечие на 2016 г.
 Финансови отчети към 31.12.2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 24.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Агролеспроект ЕООД - София
 Доклад за финансово-икономическото състояние на Агролеспроект ЕООД - София за първо полугодие на 2016 г.
 Финансови отчети за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК