Кратък фирмен профил

ЗСК Девня АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Уста Кольо Фичето 62, Западна промишлена зона ПК - 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103148230
Капитал (лв.): 990 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от бетон за строителството
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 05.03.2021 
Предмет на дейност: Строително производство, производство на строителни конструкции и елементи, мозаечни и други плочи и други видове строителна продукция, ремонтни работи, инженеринг; производство и търговия със стоки и услуги в страната и чужбина; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова и хотелиерска дейност; търговско представителство и посредничество; отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи; извършване в страната и чужбина производства и сделки от всякакъв вид, включително и да продава, да отчуждава и да се разпорежда с движими вещи и вещни права върху недвижими имоти, авторски права, права на изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от закона; да открива клонове и представителство /агенции/, в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.09.2012: Три фирми ще проучват подземни богатства В рамките на днешното...
06.04.2012: ЗСК Девня АД - Девня свиква Годишно общо събрание на акционерите...
28.04.2010: ЗСК-Девня АД - Девня свиква Годишно общо събрание на акционерите...
28.05.2009: ЗСК-Девня АД - Девня свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.01.2007: Управителният съвет на "ЗСК - Девня" - АД, Девня, на основание...
25.11.2005: Варненският окръжен съд, търг. отделение, по т. д. № 361/2005:...
25.10.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 631 ТЗ с решение № 96 от...
21.05.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.09.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.04.2003: Съветът на директорите на "ЗСК Девня" - АД, гр. Девня, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 898 пъти
[2016: 689, 2015: 122, 2014: 74, 2013: 149, 2012: 346, 2011: 155, ... ]