Кратък фирмен профил

КРЗ Порт Бургас АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Индустриална 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102003925
Капитал (лв.): 3 132 664
 
 
 

Отрасъл: Обработка на товари
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.06.2020  Предстоящо - 30.06.2020 
Предмет на дейност: Ремонт на български и чуждестранни кораби, пристанищтна и товаро-разтоварна дейност, производство на машини, съоръжения, резервни части и нестандартно оборудване на кораби и за промишлени нужди на български и чуждестранни фирми, ремонт и поддръжка на брегови съоръжения и плавателни съдове, както и други дейности, незабранени със закон, пристанищна дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
17.02.2020: "Индустриален холдинг България" модернизира пристанищата...
13.12.2018: "Индустриален холдинг България" АД отчита 4-кратен ръст на...
08.12.2014: "Индустриален холдинг България" ще издава нови...
14.11.2012: "ИХ България" отново ще прави инвестиции с пари от...
14.11.2012: Индустриален Холдинг България АД-София (4IDD) В БФБ-София АД са...
23.02.2011: През 2010 г. в Пристанище Бургас са обработени 420 х.тона...
24.11.2010: Кораборемонтен завод Порт - Бургас АД - Бургас свиква Извънредно...
19.04.2010: От днес могат да се записват нови акции от увеличението на...
29.03.2010: "Индустриален холдинг България" иска да набере над 20.4 млн. лв....
18.02.2010: Синият чип Индустриален холдинг България АД ще пусне на пазара...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 474 пъти
[2016: 834, 2015: 102, 2014: 62, 2013: 124, 2012: 288, 2011: 246, ... ]