Регулирана информацияФинансови отчети 
На 1.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет към 31.12.2016 г. на Система за агропазарна информация ЕООД - София
 Доклад за дейността на САПИ ЕООД през четвърто тримесечие на 2016 г.
 Финансови отчети към 31.12.2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 14.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на Система за агропазарна информация ЕООД - София
 Финансови отчети към 30.09.2016 г.
 Доклад за дейността на САПИ ЕООД през трето тримесечие на 2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 24.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Система за агропазарна информация ЕООД - София
 Доклад за дейността на САПИ ЕООД през второ тримесечие на 2016 г.
 Финансови отчети за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК