Кратък фирмен профил

Фонд имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
бул. Цариградско шосе 159
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131281685
Капитал (лв.): 23 394 706
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 15.09.2020 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 37   стр.    
30.09.2020: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) На проведено извънредно ОСА от...
16.09.2020: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) Поради липса на кворум, свиканото...
10.08.2020: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) В БФБ АД са постъпили материали...
23.07.2020: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) На проведено редовно ОСА от...
22.07.2020: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) На проведено на 21.07.2020 г....
08.07.2020: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) Поради липса на кворум, свиканото...
01.06.2020: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) В БФБ АД са постъпили материали...
13.12.2019: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
21.06.2019: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) На проведено редовно ОСА от...
06.06.2019: Фонд Имоти АДСИЦ-София (6BMA) Поради липса на кворум, свиканото...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 333 пъти
[2016: 1 548, 2015: 513, 2014: 198, 2013: 397, 2012: 1 068, 2011: 756, ... ]