Кратък фирмен профил

Индустриален холдинг България АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631219
Капитал (лв.): 77 400 643
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 122   стр.    
11.09.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
04.09.2019: "Индустриален холдинг България" е събрал вече 4.53% собствени...
03.09.2019: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През август 2019...
02.08.2019: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През юли 2019 г.,...
02.07.2019: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През юни 2019 г.,...
24.06.2019: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) На проведено...
11.06.2019: Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) определи...
07.06.2019: „ИХ България“ е купило 876 100 собствени акции от началото на...
04.06.2019: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През май 2019 г.,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 888 пъти
[2016: 1 456, 2015: 534, 2014: 268, 2013: 536, 2012: 1 421, 2011: 903, ... ]