Кратък фирмен профил

Синергон холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121228499
Капитал (лв.): 18 358 849
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружеството участва: финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; друга търговска дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 107   стр.    
17.07.2019: Съпругата на Красимир Каракачанов Росица Слабакова-Каракачанова...
03.07.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл. 114а, ал. 7...
25.06.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) На проведено редовно ОСА от...
24.06.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за промяна в...
24.06.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Представена декларация по чл....
20.06.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за отправено...
20.06.2019: Светлина АД-Сливен (3LX) Съветът на директорите на Светлина АД ...
19.06.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл114а, ал.7 от...
13.06.2019: Светлина АД-Сливен (3LX) Светлина АД е получила уведомление от...
10.06.2019: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 177 пъти
[2016: 1 618, 2015: 499, 2014: 189, 2013: 379, 2012: 1 044, 2011: 777, ... ]