Кратък фирмен профил

Ютекс холдинг АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 70-72
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121673200
Капитал (лв.): 596 025
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 11.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия на български и чуждестранни дружества, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена стопанска и търговска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
30.08.2019: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София представи...
31.07.2019: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София представи...
27.06.2019: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) На проведено редовно ОСА от...
30.05.2019: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София представи...
14.05.2019: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) В БФБ АД са постъпили допълнителни...
10.05.2019: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) В БФБ АД са постъпили материали за...
02.05.2019: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София публикува...
02.05.2019: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София представи...
25.04.2019: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) В БФБ АД са постъпили материали за...
25.04.2019: Ютекс Холдинг АД-София (5Y1) Ютекс Холдинг АД-София представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 263 пъти
[2016: 678, 2015: 167, 2014: 102, 2013: 205, 2012: 493, 2011: 421, ... ]