Кратък фирмен профил

Зенит инвестмънт холдинг АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 73
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121779787
Капитал (лв.): 248 364
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 06.02.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, дружеството може да извършва всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 29   стр.    
12.02.2020: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) На проведено извънредно...
31.01.2020: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) Зенит Инвестмънт...
23.01.2020: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) Поради липса на кворум,...
02.01.2020: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) Съобщение за получени...
20.12.2019: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) В БФБ АД са постъпили...
20.12.2019: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) Зенит Инвестмънт...
11.12.2019: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A) В БФБ АД е постъпил...
02.12.2019: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (0Z4A) Зенит Инвестмънт...
02.12.2019: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) Зенит Инвестмънт...
31.10.2019: Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София (5Z2) Зенит Инвестмънт...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 900 пъти
[2016: 812, 2015: 90, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 303, 2011: 166, ... ]