Кратък фирмен профил

Сити Пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
бул. Джеймс Баучер 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175264350
Капитал (лв.): 1 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.12.2022 
Предмет на дейност: Ивестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти/сокюризация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
20.01.2023: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (CITP) Сити Пропъртис АДСИЦ-София...
05.01.2023: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (CITP) Поради липса на кворум,...
15.12.2022: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (CITP) Поради липса на кворум,...
23.11.2022: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (CITP) Сити Пропъртис АДСИЦ-София...
23.11.2022: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (CITP) Сити Пропъртис АДСИЦ-София...
18.11.2022: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (CITP) Считано от 16.11.2022 г....
02.11.2022: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (CITP) Сити Пропъртис АДСИЦ-София...
27.10.2022: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (CITP) В Сити Пропъртис АДСИЦ са...
17.10.2022: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (CITP) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
14.07.2022: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (CITP) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 604 пъти
[2016: 1 479, 2015: 235, 2014: 146, 2013: 293, 2012: 667, 2011: 252, ... ]