Кратък фирмен профил

Далия ЕАД - София


Контакти

София, 1233
ж.к. Банишора, бл. 18, вх. А, ет. 5, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107593458
Капитал (лв.): 400 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други мебели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 30.05.2019 
Предмет на дейност: Производство на биобрикети; проектиране и изпълнение на биотехнолоии; покупка на стоки и реализацията им в първоначален преработен и обработен вид, търговия на едро и дребно; производство на мебели, дървопреработване и дърводелски услуги (при спазване на законовия режим); хотелиерство и ресторантъорство; търговия на едро и дребно с горива, смазочни материали и други петролни продукти; строителство, проектиране, инженеринг на промишлени и жилищни сгради, комуникационни и енергийни обекти и съоръжения; производство на разрешени стоки и реализацията им, търговско представителство и посредничество; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, международен транспорт; производство, изкупуване, преработка и търговия с разрешена селскостопанска продукция; консултанска дейност; всички други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
24.04.2019: Далия ЕАД-Габрово (DAD) В БФБ АД са постъпили материали за...
03.07.2018: Далия ЕАД-Габрово (DAD) На проведено редовно ОСА от 28.06.2018...
21.05.2018: Далия ЕАД-Габрово (DAD) В БФБ-София АД са постъпили материали...
02.05.2018: Далия ЕАД-Габрово (DAD) В БФБ-София АД са постъпили материали...
27.03.2018: БФБ спря търговията с девет дружества заради неплатени...
07.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
05.06.2017: Далия ЕАД-Габрово (DAD) На проведено ОСА от 30.05.2017 год. на...
27.04.2017: Далия ЕАД-Габрово, (DAD) На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV...
25.04.2017: Далия ЕАД-Габрово (DAD) В БФБ-София АД са постъпили материали...
14.12.2016: Далия ЕАД-Габрово, (DAD) На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 593 пъти
[2016: 425, 2015: 74, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 247, 2011: 230, ... ]