Кратък фирмен профил

Обществен паркинг Ямбол АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул.Александър Стамболийски 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200120350
Капитал (лв.): 3 647 000
 
 
 

Отрасъл: Други услуги за населението, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 19.08.2019 
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на подземен обществен паркинг на територията на град Ямбол.
 

08.10.2009: Обществен-паркинг Ямбол АД - Ямбол свиква Извънредно общо...
08.10.2009: Обществен-паркинг Ямбол АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 518 пъти
[2016: 285, 2015: 55, 2014: 30, 2013: 61, 2012: 129, 2011: 1, ... ]