Кратък фирмен профил

Ай Ен Би Комерс ЕАД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Кукленско шосе 21 В
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200761000
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Общи събрания: Последно - 31.01.2023 
Предмет на дейност: Производство и търговия на едро и дребно с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти; посредничество при покупко – продажба на недвижими имоти; рекламна дейност; търговско представителство; комисионни сделки; туристически, информационни и други услуги; търговия на едро и дребно с всички видове стоки, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, външнотърговска дейност - внос-износ, участие в други дружества или тяхното управление в страната и чужбина, производство и търговия със селскостопанска продукция, като изкупуване и преработка на диворастящи плодове, билки и гъби, лозарство и винопроризводство, таксиметрова дейност, производство, изкупуване, преработка и търговия с тютюн и тютюневи изделия, консултантска дейност, лизингова дейност, управление на кредити и заеми и всички други търговски сделки, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 429 пъти
[2016: 243, 2015: 26, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 105, 2011: 2, ... ]