Кратък фирмен профил

Застрахователна компания Лев Инс АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 51 Д
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121130788
Капитал (лв.): 43 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 16.08.2019 
Предмет на дейност: Застраховане, като дружеството извършва застрахователни сделки по следните видове застраховки: ”Злополука”, ”Заболяване”, застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превози, застраховка на релсови превозни средства, застраховка на летателни апарати, застраховка на плавателни съдове, застраховка на товари по време на превоз, застраховка ”Пожар и природни бедствия”, застраховка ”Щети на имущество”, застраховка ”Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС, застраховка ”Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на летателни апарати, застраховка ”Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, застраховка ”Обща гражданска отговорност”, застраховка на кредити, застраховка на гаранции, застраховка на разни финансови загуби, застраховка на правни разноски (правна защита) и помощ при пътуване, презастраховане.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
31.07.2019: решения на КФН от 30 юли 2019 година: 2. Одобрява Даниел...
28.06.2019: Фалшив брокер спретна измама на ЗК "Лев инс" и футболен клуб в...
18.01.2019: Решения от заседание на КФН на 17.01.2019 г. На заседанието си...
26.11.2018: Финансовият регулатор покани "Лев инс" да плати задълженията си...
20.09.2018: КФН заличи "Лев Инс брокер" от регистъра на застрахователните...
04.09.2018: КФН припомни на "Олимпик" да плати заплати и удръжки Комисията...
28.08.2018: Близо 100 млн. евро годишно плащат застрахователи за катастрофи...
27.08.2018: КФН проверява "Лев инс" за проблеми със "Зелена...
06.07.2018: КЗК разреши на Инвестбанк да финализира сделката за ТБ...
17.05.2018: КФН извади кипърската ЗК "Олимпик" от пазара на "Гражданска...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 890 пъти
[2016: 581, 2015: 174, 2014: 103, 2013: 206, 2012: 489, 2011: 381, ... ]