Кратък фирмен профил

Нови технологии на България АД - София


Контакти

София, 1164
ж.к. Лозенец, ул.Арх. Йордан Миланов 2, ет. 2, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200778731
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 29.05.2020 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, реконструкция, рехабилитация и поддръжка на пътища, магистрали, пътни настилки, пътни и мостови съоръжения, ноу - хау за пътностроителни технологии. търговски сделки в страната и чужбина, производство, внос и износ на стоки с цел продажба или препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина. закупуване, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти. маркетинг - реклама, дистрибуция, транспортно - спедиторска, складова и външнотърговска дейности, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закон.
 

28.03.2018: "Джи Пи груп" ще ремонтира "Графа" срещу 24 млн. лева...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 906 пъти
[2016: 579, 2015: 70, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 181, 2011: 14, ... ]