Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 28.10.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
08.07.2020: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно предварителни...
01.07.2020: Алтерко АД-София (A4L) Във връзка с уведомления относно...
30.06.2020: Алтерко АД-София (A4L) Във връзка с уведомления относно...
16.06.2020: КФН даде зелена светлина за увеличението на „Алтерко“...
15.06.2020: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно потвърждение на...
15.06.2020: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно планираната дата за...
10.06.2020: "Алтерко" ще улесни достъпа до акциите си за инвеститори от...
08.06.2020: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно внесено в КФН за...
05.06.2020: Консолидираната нетна печалба на Алтерко расте над 2 пъти през...
05.06.2020: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 230 пъти
[2016: 2 128, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]