Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2019  Предстоящо - 25.10.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
26.09.2019: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи копие от...
24.09.2019: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ АД са постъпили материали за...
24.09.2019: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление във връзка с представяне на...
20.09.2019: И "Алтерко" ще плаща междинен дивидент на шест...
20.09.2019: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ АД са постъпили материали за...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
30.08.2019: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
21.08.2019: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление от Дружеството относно...
20.08.2019: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
20.08.2019: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 634 пъти
[2016: 1 532, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]