Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 21.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 27   стр.    
19.01.2021: „Телелинк“ започва процедура за търговия на акции на борсата във...
18.01.2021: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление по чл. 148 "б", във връзка с...
15.01.2021: "Алтерко" стартира процес по листване на борсата във...
15.01.2021: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно стартиране на процес...
04.01.2021: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно продължаване срока...
23.12.2020: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление по чл.19, пар. 3 от...
09.12.2020: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление по чл.19, пар. 3 от...
09.12.2020: Алтерко АД-София (A4L) Информация във връзка с постъпилo в...
07.12.2020: Дъщерни на „Алтерко“ са изкупили 20 000 акции за стимулиране на...
07.12.2020: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД публикува уведомление относно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 832 пъти
[2016: 2 730, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]