Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 17 999 999
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 13.12.2022 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 47   стр.    
19.01.2023: Приходите на "Алтерко" са нараснали с 56,1 на сто през 2022...
18.01.2023: „Алтерко“ увеличава с 56% годишните консолидирани приходи от...
17.01.2023: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД публикува уведомление относно...
06.01.2023: Българският производител на IoT (Интернет на нещата) продукти и...
05.01.2023: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно придобиването от...
05.01.2023: „Алтерко“ придобива 60% от словенска IoT компания Българската...
23.12.2022: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление за преместване на емисията...
20.12.2022: Алтерко АД-София (A4L) На проведено на 13.12.2022 г. извънредно...
20.12.2022: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
15.12.2022: Акционерите на „Алтерко“ са одобрили сделката за словенското...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 188 пъти
[2016: 5 086, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]