Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
11.07.2019: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление от дружеството относно...
03.07.2019: "Алтерко" предоговори условията за продажба на телеком бизнеса...
02.07.2019: „Алтерко“ прехвърля на LINK участието в пет свои дъщерни...
02.07.2019: Алтерко АД-София (A4L) На проведено ОСА от 27.06.2019 г. на...
02.07.2019: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно сключено...
01.07.2019: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно решенията, взети на...
19.06.2019: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно придобиването на...
18.06.2019: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ АД са постъпили допълнителни...
12.06.2019: Алтерко АД с второ по сила тримесечие за продажбите на стоки...
28.05.2019: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи копие от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 508 пъти
[2016: 1 406, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]