Кратък фирмен профил

Тонзос 95 АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Търговска 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128003843
Капитал (лв.): 63 540
 
 
 

Отрасъл: Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 29.05.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, изкупуване и реализация на текстилни и трикотажни изделия, информационна, рекламна, превозна, външно и вътрешнотърговска дейност, предоставяне и извършване на услуги свързани с бита.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
17.03.2010: Тонзос-95 АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на акционерите...
14.07.2009: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
21.05.2009: Тонзос-95 АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на акционерите...
29.10.2008: Тонзос-95 АД - Ямбол свиква Годишно общо събрание на акционерите...
18.03.2008: Съветът на директорите на "Тонзос 95" - АД, Ямбол, на основание...
16.10.2007: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
27.03.2007: Съветът на директорите на "Тонзос 95" - АД, Ямбол, на основание...
17.03.2006: Съветът на директорите на "Тонзос 95" - АД, Ямбол, на основание...
02.03.2006: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
14.06.2005: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 470 пъти
[2016: 491, 2015: 138, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 354, 2011: 115, ... ]