Кратък фирмен профил

Петрол АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
хотел "Ловеч", ул. Търговска No 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831496285
Капитал (лв.): 109 249 612
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 26.06.2019 
Предмет на дейност: Пласментно - снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тяx сервизна дейност. отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, както и преотдаване на такива имущества, както и производство на електрическа енергия.
 


Новини

  стр. 1 / 149   стр.    
30.08.2019: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
31.07.2019: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
03.07.2019: „Блумбърг“: България с най-евтиното, но и най-недостъпно гориво...
02.07.2019: Петрол АД-София (5PET) На проведено редовно ОСА от 26.06.2019...
31.05.2019: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
31.05.2019: Бензиностанциите сменят фискалния си софтуер до 30...
23.05.2019: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи копие от...
23.05.2019: Петрол АД-София (5PET) В БФБ АД са постъпили материали за...
21.05.2019: Петрол АД - Ловеч свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
02.05.2019: Петрол АД-София (5PET) Петрол АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 733 пъти
[2016: 1 502, 2015: 632, 2014: 448, 2013: 897, 2012: 2 090, 2011: 1 321, ... ]