Кратък фирмен профил

Прайм холдинг АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. 11-ти август No 1, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203531218
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 15.10.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лиценции за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; вътрешна и външна търговия; консултантска дейност; разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни системи (стандартни и поръчкови); представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; рекламна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона
 

Не са достъпни новини.