Кратък фирмен профил

МИП 91 АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Панайот Волов 10, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127016581
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 28.05.2020 
Предмет на дейност: Монтаж на всички видове електроинсталации, кабелни мрежи НН и ВН, В и К инсталации, направа и монтаж на вентилационни и аспирационни системи, машинен монтаж, метални заготовки, топлоизолация на тръбопроводи и съоръжения, снабдително експедиционна дейност, търговия и услуги в страната и в чужбина, проектиране, хотелиерство и ресторантьорство, услуги със строителна механизация и автотранспорт, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, маркетингова, иновационна, инвестиционна и лизингова дейност, проучване, проектиране, комплектуване и изграждане на обекти в сферата на промишленото, селскостопанското, общественото и гражданското строителство и експлоатация на такива, производствена, сервизна и експлоатационна дейност и услуги в областта на строителството, транспортна и спедиторска дейност, дейности, които се извършват по търговски начин в страната и в чужбина, дейности, непротиворечащи на действащото законодателство.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.04.2009: МИП-91 АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
25.04.2008: Съветът на директорите на "МИП - 91" - АД, Шумен, на основание...
08.06.2007: Съветът на директорите на "МИП - 91" - АД, Шумен, на основание...
27.10.2006: Съветът на директорите на "МИП - 91" - АД, Шумен, на основание...
18.11.2005: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
18.11.2005: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
29.04.2005: Съветът на директорите на "МИП - 91" - АД, Шумен, на основание...
01.06.2004: Съветът на директорите на "МИП - 91" - АД, Шумен, на основание...
13.06.2003: Съветът на директорите на "МИП - 91" - АД, Шумен, на основание...
29.04.2002: Съветът на директорите на "МИП - 91" - АД, Шумен, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 812 пъти
[2016: 285, 2015: 29, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 114, 2011: 77, ... ]