Кратък фирмен профил

България Капитал Мениджмънт АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Братя Бъкстон 40 ет.3, офис 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204187407
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 16.08.2019  Предстоящо - 02.09.2019 
Предмет на дейност: Продажба на движими и недвижими вещи, маркетинг, реклама, издателска, посредническа, спедиционна, транспортна дейност, строителство и инвестиции, търговия на едро и дребно, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, консултантска дейност, дейности с отпадъци, както и всякакъв вид търговска и стопанска дейност, които не са забранени със закон
 

Не са достъпни новини.