Кратък фирмен профил

Паркеко БГ ООД - София


Контакти

София, 1278
ул. Хоризонт 43
тел.: 02/0878932559
e-mail: v.vassilev@windsis.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200643347
ИН по ДДС: BG200643347
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 2 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -18 (2016)
Оборот (хил. лв.): 324 (2016)
ДМА (хил. лв.): 3 102 (2016)
Капитал (лв.): 425 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане на всички видове електро съоражения и ел. мрежи, производство на ел. енергия, добивана от възобновяеми източници, извършване на проектантски, консултантски, информационни, програмни, импресарски и рекламни услуги, сделки с интелектуална собственост, стоков контрол, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки от собствено производство, лизинг, търговия със строителни материали и промишлени стоки, търговия с петрол и петролни продукти, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, оказионна търговия, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителни услуги и както и всички други дейности разрешени от закон и съгласно изискванията на действащото законодателство.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Паркеко БГ ООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2 за периода 1.01. - 30.06.2017

Не са достъпни новини.