Кратък фирмен профил

Ен Ен Ей Кансълтинг АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Бачо Киро 38, ет. 4, ап. офис 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204846245
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 15.08.2019 
Предмет на дейност: Разработка и изпълнение на проекти, както и други услуги, свързани с проучвателна, анализаторска и консултантска дейност, представителство и посредничество по сделки, консултантски услуги в областта на маркетинга, информационните технологии, енергийния сектор, комисионна и посредническа дейност, както и всяка дейност, незабранена от закона
 

Не са достъпни новини.