Кратък фирмен профил

НЦПР - Горна баня - Медико-техническа лаборатория ЕООД - София


Контакти

София, 1618
бул. Никола Петков No 108
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205239091
Капитал (лв.): 100
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Предмет на дейност: Извършване на предписани от лекар специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства.
 

Не са достъпни новини.