Кратък фирмен профил

Скуеър Кюб Пропъртис АД - София


Контакти

София, 1000
ул. „Граф Игнатиев“ № 13, вх. Б, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 206088646
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Операции с недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 17.06.2021 
Предмет на дейност: покупка на недвижими имоти за строителство, преустройство, препродажба, отдаване под наем и лизинг; управление и поддръжка на недвижими имоти и свързаната с тях инфраструктура; архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително-монтажни работи, придобиване на участия в дружества, развиващи дейност в областта на недвижими имотите и предоставянето на всякакви услуги, свързани с недвижимите имоти; придобиване на участия в дружества, развиващи дейност в други бизнес сфери; управление на активи и имущество; търговско представителство и посредничество; придобиване, управление и покупко-продажба на участия в български и чуждестранни юридически лица; придобиване и инвестиции в ценни книжа и други финансови инструменти; сделки с индустриална и интелектуална собственост, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона. Ако за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и др., същата ще се осъществява след получаването му.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
09.12.2021: Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) Уведомление по чл. 19 на...
25.11.2021: Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) Скуеър Кюб Пропъртис...
27.10.2021: Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) Скуеър Кюб Пропъртис...
27.09.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
23.09.2021: Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) Уведомление по чл. 19 на...
19.08.2021: Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) Скуеър Кюб Пропъртис...
27.07.2021: Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) Скуеър Кюб Пропъртис...
30.06.2021: Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) На 24.06.2021 г. в...
18.06.2021: Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) На проведено редовно ОСА от...
03.06.2021: Скуеър Кюб Пропъртис АД-София (SQC) Мариела Попова е назначена...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати