Кратък фирмен профил

Артескос АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Рогошко шосе 36
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126093393
Капитал (лв.): 316 962
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Общи събрания: Последно - 25.10.2021 
Предмет на дейност: Добив и производство на инертни материали, обучение, подготовка, квалификация и преквалификация на кадри за строителството, търговия и услуги и други дейности, незабранени със закон, проектиране, ръководене и извършване на взривни работи (след надлежно разрешение) и други дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
26.09.2009: Артескос АД - Димитровград свиква Годишно общо събрание на...
26.09.2009: Артескос АД - Димитровград свиква Извънредно общо събрание на...
13.04.2009: Артескос АД - Димитровград свиква Извънредно общо събрание на...
03.11.2008: Когато стане дума за конфликт на интереси, човек се сеща за...
14.03.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
24.04.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.12.2006: Съветът на директорите на "Артескос" - АД, Димитровград, на...
01.11.2005: Съветът на директорите на "Артескос" - АД, Димитровград, на...
25.10.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.09.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 296 пъти
[2016: 812, 2015: 86, 2014: 36, 2013: 72, 2012: 128, 2011: 47, ... ]