Кратък фирмен профил

Топлика 98 АД - Минерални бани


Контакти

Минерални бани, 6343
ул. Станил Филев 44
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126161150
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 29.05.2020 
Предмет на дейност: Участие в приватизацията на "Топлика" - ЕООД, с. Минерални бани, чрез закупуване на дялове от капитала на дружеството.
 

02.09.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.09.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.05.2004: Съветът на директорите на "Топлика 98" - АД, с. Минерални бани,...
11.09.2001: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.03.2001: Съветът на директорите на "Топлика 98" - АД, с. Минерални бани,...
06.03.2001: Съветът на директорите на "Топлика 98" - АД, с. Минерални бани,...
18.08.2000: Съветът на директорите на "Топлика 98" - АД, с. Минерални бани,...
02.06.2000: Съветът на директорите на "Топлика 98" - АД, с. Минерални бани,...
01.12.1999: Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на...
29.12.1998: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 425 пъти
[2016: 200, 2015: 42, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 72, 2011: 19, ... ]