Кратък фирмен профил

Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9010
бул. Цар Освободител 100
тел.: 052/648249
факс: 052/648174
e-mail: dkc_4varna@abv.bg
WEB-site: http://www.dkc4varna.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813116984
ИН по ДДС: BG813116984
Фирмено дело: 4505/99
Брой служители: 99 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 20 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 2 183 (2018)
ДМА (хил. лв.): 362 (2016)
Капитал (лв.): 445 500
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 12.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Заверен годишен финансов отчет за 2017 г
 Доклад на одитора на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет за 2017 г на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Справки по образец за 2017 г. на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Декларации по чл.100о ал.4 т.3, б.а от ЗППЦК на ДКЦ 4 Варна ЕООД
 Декларации по чл.100н ал.4 т.4, б.б от ЗППЦК на ДКЦ 4 Варна ЕООД

14.04.2006

ДКЦ 4 и ДКЦ 2 "Св. Иван Рилски" отчетоха печалби за изминалата 2005 г. Техните управители д-р Кирил Враняшки и д-р Свилен Андонов представиха финансов анализ за дейността на лечебните заведения на заседанието на комисията по здравеопазване към Общинския съвет вчера. ДКЦ 4 приключва 2005 г. с 15 000 лв. печалба. През предходната година лечебното заведение е било на 36 000 лв. загуба. Обяснението за добрия финансов резултат е в повечето приходи по линия на здравната каса и спечеленото дело за неизплатени лекарства срещу ЕТ "Бистра Христова", посочи д-р Враняшки. Контрольорът на ДКЦ-то каза, че предишното ръководство е дало над 4000 лв. на Служба по трудова медицина, но оценка на риска на работните места не е направена. По тази причина сега ще се сключва договор с нова фирма. Препоръката към новия управител на ДКЦ 4, отправена от директора на общинската дирекция "Здравно развитие" доц. д-р Станка Маринчева, бе да направи необходимото за по-добро уплътняване на сградния фонд. Печалбата на ДКЦ 2 "Св. Иван Рилски" в "Аспарухово" за м.г. е само 372 лв. С нея спряхме обаче негативната тенденция през последните години лечебното заведение да приключва на загуба, отбеляза д-р Андонов. Той посочи, че събираемостта на потребителската такса, плащана от пациентите, е скочила с 350%, благодарение на въведената по-добра отчетност. Приходите на ДКЦ-то са нараснали с 25%, разходите - с 18%. През м.г. са извършени над 60 000 прегледа на 37 492-ма пациенти. Средната брутна заплата е 450 лв. и е нараснала в сравнение с 2004 г. Специализираната очна болница (СОБ) приключи 2005 г. със счетоводна загуба в размер на 92 000 лв., съобщи управителят д-р Драгомир Драганов. Отрицателният резултат е заради несъвършенствата на системата на болничната помощ и недофинансирането на клиничните пътеки. Реалните разходи за 1 болен са 447 лв., а ние получаваме от Министерството на здравеопазването 250 лв., посочи още д-р Драганов. Стана ясно, че през м.г. пациентите са се увеличили с 48% спрямо 2004 г., извършените операции - с 31%. Здравната комисия даде добра оценка за работата на тримата управители и прие отчетите им. Решено бе контрольорът на СОБ - Варна, да бъде сменен с друг заради несвършена работа.

Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна 
 

02.09.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
30.10.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
07.07.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.05.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
14.04.2006: ДКЦ 4 и ДКЦ 2 "Св. Иван Рилски" отчетоха печалби за изминалата...
06.12.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
12.08.2005: Председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов и кметът на...
03.02.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
10.07.2001: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.06.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 390 пъти
[2016: 2 234, 2015: 31, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 82, 2011: 2, ... ]