Кратък фирмен профил

Обреди ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9002
ул. Акад.Андрей Сахаров No 1
тел.: 052/639382,500785,500783,50078, 639381
факс: 052/639383
e-mail: obredi_eood@abv.bg
WEB-site: http://www.obredivarna.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813106564
ИН по ДДС: BG813106564
Фирмено дело: 1244/93
Брой служители: 122 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 297 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 3 058 (2018)
ДМА (хил. лв.): 3 059 (2016)
Капитал (лв.): 1 572 900
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с погребения или кремация
Предмет на дейност: Извършване в страната и в чужбина на граждански радостни и траурни обреди, семейни тържества и празници; услуги; производство на стоки и обредни атрибути, свързани с обредната дейност и извън нея; поддържане на гробищни паркове; извършване на надгробни подобрения и други дейности.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.07.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2020 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2020 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведомления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация съгл. Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „а”
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4, б „б”

08.05.2006

Общинската фирма "Пазари"(Варна) отчетe 706 000 лв. чиста печалба за 2005 г. Това стана на заседание на общинската комисия по собственост и стопанство. Свои отчети представиха още общинските дружества “Обреди” и “Жилфонд”. Председателят на “Пазари” ЕООД Милко Тодоров посочи, че въпреки успешната 2005-та, тепърва предстоят промени, които сериозно ще се отразят на дейността на дружеството. Става дума за отнемането на част от площите, с които разполага дружеството, както и за евентуалното реализиране на проект по САПАРД за обновяване на пазарите. Общинските съветници посочиха възможните концепции за развитие – чрез профилиране на пазарите,както и чрез разделянето им по райони. Председателят на комисията Пламен Начков съобщи, че се очаква местният парламент да обсъжда наредбата за управление на общинските дружества през юни. Общинското дружество “Жилфонд” също отчете печалба от 25 000 лв. за миналата година. От фирмата се похвалиха с обновяване на сградния фонд. “Обреди” ЕООД – Варна също е приключило 2005 г. с печалба в размер на 193 000 лв. В сравнение с 2004 г. печалбата бележи ръст 15%, сподели управителят Любчо Любчев. От общинската комисия по собственост и стопанство препоръчаха на Любчев да се направи осъвременяване на сватбените ритуали за по-голяма конкурентоспособност на частните агенции.

Пазари ЕАД - Варна Обреди ЕООД - Варна Министерство на земеделието и храните - София Държавен фонд Земеделие - София 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.06.2014: Близо половин милион лева печалба е реализирало за миналата...
20.04.2012: Общинската фирма „Градски транспорт” Варна ЕАД е със загуба от...
29.07.2010: Общинският парламент във Варна съкрати броя на Съветите на...
12.02.2009: Варненската туристическа камара започва разработването на нови...
09.02.2009: Немска фирма проявява интерес да строи крематориям във Варна,...
05.03.2007: Нова колумбарийна стена бе изградена в старите варненски гробища...
08.05.2006: Общинската фирма "Пазари"(Варна) отчетe 706 000 лв. чиста...
11.11.2005: "Обреди" - ЕООД, Варна, на основание чл. 150 ТЗ обявява, че с...
02.08.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
24.04.2003: Четири пъти по-висока печалба реализира варненската общинска...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 505 пъти
[2016: 2 675, 2015: 40, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 128, 2011: 160, ... ]