Кратък фирмен профил

Фрахтимпекс ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Фердинандова 78 вх. А ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102972904
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във водния транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален преработен или обработен вид; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; продажба на стоки от собствено производство; търговски представителство и посредничество; вътрешнотърговски и външнотърговски сделки, включващи търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки след издаване на съответните разрешения; международен транспорт; комисионни, спедиционни и превозни сделки; валутни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантъорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, автосервизни или други услуги; отдаване на превозни средства под наем, лизинг.
 

14.11.2006

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
[Абонамент за BEIS]

 

14.11.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 194 пъти
[2016: 51, 2015: 17, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 70, 2011: 5, ... ]