Кратък фирмен профил

Брестиом АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 30 - 32, ет. 7
тел.: 02/9153810,3153834,0888233734
e-mail: m.todorov@uniongroup.bg
WEB-site: http://www.uniongroup.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131232567
ИН по ДДС: BG131232567
Фирмено дело: 3638/2004
Брой служители: 13 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 2 226 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 3 568 (2018)
ДМА (хил. лв.): 6 658 (2016)
Капитал (лв.): 2 275 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на малки водни електрически централи, инженерингова дейност в страната и в чужбина, лицензии, ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 г. на Брестиом АД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017
 Приложения към финансовия отчет на Брестиом АД - София
 Декларация

08.09.2015

Европейският съд, в лицето на генералния секретар потвърди, че страната ни е нарушила еврозаконодателството като е дала разрешението си за строеж на ветропаркове в защитената зона за птиците "Калиакра" и построяването на голф игрище и туристически обекти в защитена зона "Белите скали". Предложението на главния секретар, което е внесено на 3 септември, е България да бъде осъдена, а решението на съда се очаква да бъде оповестено до края на годината, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Дружеството цитира мотивите на генералния адвокат на Европейския съд за осъждането на България. Според него страната ни е извършила нарушения като не е извършила екооценки преди да разреши строежа на вятърните електрически централи на „Ей И Ес Гео Енерджи" ООД, "Дисиб" ООД, "Лонгман Инвестмънт" ООД, "Калиакра уинд пауър" АД, "ЕВН Енертраг Каварна" ООД, "Уиндтех" ООД, "Брестиом ООД", "Еко Енерджи" ООД и "Вертикал - Петков и с-ие" ООД, както и на съоръженията на "Трейшън клифс голф енд спа резорт" ООД в рамките на териториите на защитените зони "Калиакра" и "Белите скали".В защитена зона „Белите скали", където значителна част от местообитанията са вече унищожени поради изградените голф игрища, са реализирани 19 проекта, но още 61 проекта са одобрени и могат а се реализират, а други 24 са на етап планиране или процедура. Тези факти посочват, че рискът за биоразнообразието в този район остава сериозен, смята екоорганизацията.

Брестиом АД - София Вертикал - Петков и си-е СД - Плевен Калиакра уинд пауър АД - София Лонг Ман Инвест ООД - Каварна Министерство на околната среда и водите - София Трейшън клифс голф енд спа резорт ЕАД - Божурец Ей и Ес Гео Енерджи ООД - София Еко енерджи АД - Поленица Дисиб ООД - София 
 

08.09.2015: Европейският съд, в лицето на генералния секретар потвърди, че...
09.05.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.02.2007: Започнали са пробните изпитания на малка водноелектрическа...
28.02.2007: Започнали са пробните изпитания на малка водноелектрическа...
12.12.2006: Областна администрация - гр. Пловдив, на основание чл. 149, ал....
11.04.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
01.02.2005: Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите, София,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 936 пъти
[2016: 2 620, 2015: 54, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 81, 2011: 26, ... ]