Кратък фирмен профил

ТК ХОЛД АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №140
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121657705
Капитал (лв.): 8 539 384
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 

31.05.2019

ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 50   стр.    
13.05.2020: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен...
05.05.2020: ТК-ХОЛД АД-София (T24) През м. Април 2020 г., във връзка с...
04.05.2020: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
03.04.2020: ТК-ХОЛД АД-София (T24) Съветът на директорите на ТК-Холд АД, на...
26.03.2020: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен отчет...
29.11.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
24.10.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
29.08.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) Информация във връзка с дъщерни...
29.08.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
24.07.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 472 пъти
[2016: 1 192, 2015: 332, 2014: 128, 2013: 257, 2012: 788, 2011: 509, ... ]