Кратък фирмен профил

Златен лев холдинг АД - София


Контакти

София, 1111
ул. Постоянство 67Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130037429
Капитал (лв.): 6 481 960
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 25.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, като дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, незабранена със закон.
 

27.06.2019

Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) На проведено редовно ОСА от...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 43   стр.    
21.10.2019: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Златен лев Холдинг АД-София ...
28.08.2019: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Златен лев Холдинг АД-София ...
30.07.2019: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Златен лев Холдинг АД-София ...
27.06.2019: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) На проведено редовно ОСА от...
27.06.2019: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Деклариране на обстоятелства...
24.06.2019: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Златен лев Холдинг АД...
18.06.2019: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) „Златен лев холдинг АД“...
22.05.2019: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Златен лев Холдинг АД-София...
22.05.2019: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) Златен лев Холдинг АД-София ...
22.05.2019: Златен лев Холдинг АД-София (3Z3) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 139 пъти
[2016: 1 028, 2015: 307, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 784, 2011: 447, ... ]