Кратък фирмен профил

Руен Холдинг АД - Кюстендил


Контакти

Кюстендил, 2500
ул. Оборище 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109050379
Капитал (лв.): 301 255
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.03.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдингът участва; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружествата, в които холдингът участва; извършване на производствена и търговска дейност, която не е забранена със закон, сключване на сделки по предмета на дейност и съобразно обичайната търговска практика, включваща сключване на банкови кредити, предоставяне на обезпечения, както и друга търговска дейност, подпомагаща и обслужваща дъщерните дружества на холдинга, земно-изкопни, строително-насипни, рекултивационни и ликвидационни услуги, транспорт и добив на суровини, материали и полезни изкопаеми, извършване на производствена и търговска дейност, която не е забранена със закон
 

01.08.2019

Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 29   стр.    
27.05.2020: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
12.05.2020: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
07.05.2020: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил...
29.04.2020: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил...
27.02.2020: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
16.01.2020: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
18.11.2019: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
30.10.2019: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
29.10.2019: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
27.08.2019: Руен Холдинг АД-Кюстендил (5R9) Руен Холдинг АД-Кюстендил ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 370 пъти
[2016: 1 137, 2015: 216, 2014: 213, 2013: 427, 2012: 869, 2011: 464, ... ]