Кратък фирмен профил

Наш Дом - България холдинг АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
ул. Александър Кусев No 20
тел.: 02/0879400061, 9816010,9808494,9801210,9803959
факс: 02/980 13 17,973 37 20
e-mail: andrey.tenev@gmail.com
WEB-site: https://nashdom-ad.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121663697
ИН по ДДС: BG121663697
Фирмено дело: 13530/96
Брой служители: 2 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -25 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): n.a.
ДМА (хил. лв.): 9 485 (2018)
Капитал (лв.): 5 481 696
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност, незабранена със закон
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 24.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 год. на Наш Дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш Дом - България" АД - Холдинг към 31.03.2020 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода Януари - Март 2020 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

17.10.2019

Приватизационните холдинги, на които преди години българите с такъв ентусиазъм поверяваха боновете си, и през тази година не смятат да зарадват акционерите си с изплащане на дивиденти. За някои от тях обяснението е просто - приключили са миналата година със загуба. В доста други случаи обаче печалба има, само че тя е заделена за резерви или преразпределена. Което несъмнено подсказва за скорошно преструктуриране на портфейлите на холдингите. Конкретно Индустриален Холдинг България е решил да увеличи инвестициите си в туристическия отрасъл. За целта неконсолидираната печалба на дружеството (192 хил. лв) ще отиде във фондовете Резервен (19.2 хил. лв.) и Неразпределена печалба (172.8 хил. лв.). Компанията започна да се реформира в началото на тази година, когато чрез участието си в консорциума Булярд придоби активите на Варненската корабостроителница. В момента портфейлът на Индустриален Холдинг България се формира от 16 дружества, чиято обща печалба, според консолидирания отчет, възлиза на 3.5 млн. лева. Приходите от дейността за миналата година са 46.8 млн. лева.Ем Джи Елит Холдинг също посреща лятото със значително променен портфейл. Холдингът купи 14.01% от капитала на Гранд хотел Варна АД и по този начин увеличи прякото си участие в него до 80.6 процента. Освен това продаде целия си пакет (36.93%) от бургаското дружество Елкабел на турския бизнесмен Фуат Гювен. Печалбата на Ем Джи Елит за миналата година е едва 11 хил. лева - твърде скромна цифра, особено сравнена с близо 4-те милиона от 2002 година. Липсата на дивиденти би могла да бъде компенсирана от евентуалното поскъпване на акциите на холдингите. Но на това могат да разчитат единствено акционерите на Албена Инвест Холдинг и на Доверие Обединен Холдинг, чиито книжа реално се търгуват на фондовата борса. А и точно тези две компании от години се придържат към политика на възнаграждаване на собствениците. Албена Инвест ще раздаде за миналата година дивидент от 0.20 лв. за акция. Реализираните приходи от холдинга за 2003-а са 4.8 млн. лв., а печалбата - 2.7 млн. лв., като 1.1 млн. лв. от тях ще бъдат разпределени между акционерите. Днес Албена Инвест т има дялово участие в 24 различни дружества, след като през миналата година продаде акциите си от Шератон Балкан София. В списъка на холдинга са и няколко предприятия извън хотелиерския бранш - като например транспортната фирма Албена Автотранс и лидерът в производството на памучна прежда у нас България 29. Доверие Обединен Холдинг е приключил миналата година с печалба от 850 хил. лв., а консолидираният му положителен финансов резултат надвишава 7 млн. лева. Холдингът контролира две дружества (Доверие Капитал и Индустриален Холдинг Доверие) и като има дялови участия в над 30 компании, сред които Обединена млечна компания, Биляна трико и Мосю Бриколаж. На общото събрание на 30 юни акционерите гласуваха значително увеличение на капитала - от 6.6 млн. на 13.1 млн. лева. Предвидено е то да стане със собствени средства. Същевременно най-големият от бившите приватизационни фондове се подготвя за издаването на облигационна емисия. Управителният съвет беше овластен да издава дългови ценни книжа с обща номинална стойност до 100 млн. лв. за срок от пет години. Така че, дори и да не раздава дивиденти за 2003-а, холдингът има с какво да компенсира до известна степен своите акционери. Северкооп Гъмза също попада в малката групичка на тези, които ще възнаградят акционерите си. Те ще получат брутен дивидент от 0.12 лв. за акция - толкова, колкото и предишните години. Във фонд Резервен ще отидат 67.5 хил. лв. от общата печалба, която е 1.4 млн. лева. Независимо от промените в управлението на холдинга неговата политика си остава непроменена. Директорският борд бе напуснат от кипърската офшорка Профитек Ентърпрайсиз Лимитед, швейцарската фирма Тадо-Трейд Девелопмънт Организейшън, както и от Петър Петров, Трифон Драгиев и заместник-министъра на икономиката Радослав Бозаджиев. Техните места бяха заети от Илиан Шотлеков, Цветко Тихолов, Ясен Томов, Стефанка Стефанова-Минева, Младен Мутафчийски и Стоян Николов. Северкооп Гъмза притежава девет дъщерни компании. Консолидираната му печалба за миналата година е 920 хил. лв., а приходите от дейността му са 13.5 млн. лева. Пълдин Холдинг - Пловдив, ще раздава дивидент от 0.12 лв. за акция. Печалбата му за 2003 г. е скромна - 83 хил. лв., но напълно задоволителна, като се има предвид, че неговият консолидирани отчет показва загуба от 325 хил. лева. През миналата година холдингът е инвестирал в седем от предприятията, в които има участие, като по-известно сред тях е Металопак - Карнобат. Акционерите му решиха да преместят седалището от Пловдив в София и да сменят името - от юни Пълдин Холдинг вече е Ей Би Ай Холдинг. Стара планина Холдинг ще започне изплащането на дивиденти на 1 септември - по 0.13 лв. за акция. Дружеството има пет дъщерни компании, като най-известната е Елхим Искра в Пазарджик. Нетната консолидирана печалба на холдинга за миналата година е 360 хил. лв., а приходите от основната му дейност - 47 млн. лева.Най-скромни дивиденти ще изплати ТК Холд - по 0.09 лв. на акция. Неконсолидираната му печалба за 2003-а е 823 хил. лева. Поради големия брой притежатели на акции, които не са си потърсили дивидентите от 1998 и 1999 г., срокът за тяхното получаване е удължен до 21 юни 2005-а. Холдингът, чиито приходи от дейността за миналата година са 21.7 млн. лв., притежава дял в общо 23 компании, сред които са Кабиле ЛБ, Беласица и Изгрев. Немалко холдинги са се отказали от изплащането на дивиденти през последната година донякъде поради факта, че вече нямат за цел да привличат нови инвеститори, коментират играчи на борсата. Примерно Акционер Фаворит Холдинг, който през 2002-ра се престраши да възнагради своите акционери, сега реши да не повтаря експеримента. През 2003-а той е реализирал печалба от 1.6 млн. лв., но собствениците му предпочетоха да я заделят във фондовете Допълнителни резерви и печалба.Неразпределена ще остави миналогодишната си печалба от 3 млн. лв. и Синергон Холдинг. Той има дялови участия в 19 предприятия, между които Топливо и Новотел Пловдив, а приходите от дейността му са 100 млн. лева.Напредък Холдинг остана верен на традициите си и няма да раздава дивиденти. Печалбата му ще бъде разпределена съответно като Допълнителни резерви (50 хил. лв.) и във фонд Резервен (5.6 хил. лева). Собствениците на ХД Пътища пък ще прехвърлят цялата печалба от 537.999 хил. лв. в Допълнителни резерви. Така ще постъпят Наш Дом България Холдинг (печалба от близо 55 хил. лв.) и Екип-98 Холдинг (3.7 хил. лева). Единствено Зенит Агрохолдинг предпочете да пренасочи 4-те хиляди лева печалба за покриване на загубите си от минали години (в размер на 37 хил. лева). Едва ли са изпълнени със задоволство и акционерите на Индустриална Холдингова компания. Консолидираната й печалба е сравнително малка - 14 хил. лева. Според неконсолидирания отчет 2003 г. е изпратена със загуба от 63 хил. лева. Това обяснява липсата на дивиденти. Същото е положението в Холдинг Света София, приключил миналата година със загуба от 668 хил. лева. Булвеста Холдинг няма да възнагради акционерите си, защото печалбата му за миналата година е 120 хил. лв. и с тези пари ще увеличи капитала си от 600 хил. на 719.7 хил. лева. Няма да изплаща дивидент и Българска Холдингова компания, която купи в края на юни 46% от инвестиционното дружество от отворен тип Ти Би Ай Евробонд. А и няма кой знае какво да раздава при твърде скромната си печалба (3 хил. лв).Впрочем политиката на холдингите по отношение на дивидентите едва ли вълнува особено техните дребни акционери. Много от хората, които, подмамени от пропагандата им, повериха боновите си книжки с някакви надежди, от години не са се сещали за тях. Което, разбира се, по никакъв начин не наскърбява мажоритарните собственици.

Българска холдингова компания АД - София Българска фондова борса АД - София Наш Дом - България холдинг АД - Ловеч Синергон холдинг АД - София Холдинг Света София АД - София Екип-98 Холдинг АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
17.10.2019: Приватизационните холдинги, на които преди години българите с...
05.07.2019: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено редовно...
28.05.2019: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ АД са постъпили...
28.05.2019: Наш дом - България холдинг АД - Ловеч свиква Годишно общо...
26.02.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
04.07.2018: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено редовно...
29.05.2018: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са...
26.05.2017: Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND) На основание чл. 65,...
18.01.2017: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са...
05.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 701 пъти
[2016: 4 770, 2015: 292, 2014: 115, 2013: 231, 2012: 794, 2011: 361, ... ]