Кратък фирмен профил

Адванс Терафонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131418187
Капитал (лв.): 85 110 091
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 09.10.2019 
Предмет на дейност: Нaбиpaнe нa cpeдcтвa чpeз издaвaнe нa цeнни книжa; пoкупкa нa нeдвижими имoти и вeщни пpaвa въpxу нeдвижими имoти, извъpшвaнe нa cтpoeжи и пoдoбpeния, c цeл пpeдocтaвянeтo им зa упpaвлeниe, oтдaвaнe пoд нaeм, лизинг или apeндa и пpoдaжбaтa им.
 

09.04.2020

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ с дивидент от поне 0,1349 лв. на акция...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 157   стр.    
19.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
18.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
18.05.2020: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ -...
18.05.2020: "Адванс Терафонд" купува още земя, на но по-ниска цена Към...
15.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
14.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
13.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
12.05.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
04.05.2020: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ-София...
24.04.2020: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 293 пъти
[2016: 2 439, 2015: 572, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 354, 2011: 616, ... ]